Rozmiar czcionki

KINEZYTERAPIA

 

 

METODY KINEZYTERAPEUTYCZNE

 

Pacjent wykonuje specjalistyczne ćwiczenia, które pomagają przywrócić fizjologiczną sprawność. Ćwiczenia są indywidualnie dostosowywane do Pacjenta – uwzględniany jest aktualny stan zdrowia i bieżące potrzeby. Tak dobrany trening jest całkowicie bezpieczny i przynosi bardzo dobre efekty poprawy sprawności i samopoczucia. Zlecane ćwiczenia uwzględniają istniejące dysfunkcje oraz jak najszybszą poprawę możliwości ruchowych. Terapia ruchowa połączona z edukacją ergonomii dnia codziennego to znakomita profilaktyka zdrowotna!

Kinesiology Taping – metoda terapeutyczna polegająca na oklejeniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze.  

 

KINEZYTERAPIA

 

Jest to leczenie za pomocą aktywności fizycznej, którego celem jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej. Obejmuje m.in. ćwiczenia:

  • bierne,
  • czynne,
  • w odciążeniu (UGUL),
  • wspomagane,
  • izometryczne,
  • synergistyczne,
  • nauka lokomocji.