Rozmiar czcionki

REHABILITACJA DZIECI 

 

 

 

 Obejmuje zabiegi u niemowląt, dzieci przedwcześnie urodzonych, jak i u dzieci ze stwierdzonymi asymetriami, wzrostem lub obniżeniem napięcia mięśniowego oraz tych, u których wskazana jest rehabilitacja. Realizujemy terapię według koncepcji SI. Wczesna stymulacja jest konieczna, aby dziecko mogło zdobywać doświadczenia motoryczne, jak i sensoryczne, które warunkują prawidłowy rozwój układu nerwowego. Ponadto terapia wpływa na rozwój wzorców postawy, ruchu oraz reakcji społecznych. 

 

 

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ   

 

Zasady terapii Integracji Sensorycznej (SI) określiła dr Anna Jean Ayres, która uważała, że każdy człowiek rodzi się z wewnętrznym popędem do poszukiwania doznań sprzyjających rozwojowi układu nerwowego. Jeżeli występują nieprawidłowości w tym zakresie, może to świadczyć o zaburzeniu integracji sensorycznej. Jej efektem mogą być zaburzenia przetwarzania sensorycznego, takie jak:

 • podwyższony poziom pobudzenia i aktywności, 
 • trudności z koncentracją, 
 • opóźniony rozwój ruchowy,
 • obniżony poziom aktywności, ociężałość,
 • trudności z utrzymaniem równowagi,
 • trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • trudności z percepcją słuchową,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności z nauką,
 • niskie poczucie wartości,
 • zaburzone relacje społeczne,
 • problemy emocjonalne.