Przychodnia Lekarska przy ul. Wiertnicza 81

Kierownik mgr Grażyna Kaca

Harmonogram pracy lekarzy

Plik do pobrania:
Regulamin teleporad

Upoważnienie do udziału osoby trzeciej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
tel. 22 699-60-99

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych

rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
tel. 22 699-60-99

Poradnia ginekologiczno-położnicza

rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
tel. 22 699-60-99

Poradnia stomatologiczna

rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
tel. 22 699-60-99