Przychodnia Lekarska przy ul. Jadźwingów 9

Kierownik Agnieszka Częścik

rejestracja call center czynna w godzinach 07:30-18:00
  tel. 22 699-60-99


Przychodnia Lekarska dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4

Z-ca Kierownika mgr Beata Kulewicz

rejestracja call center czynna w godzinach 11:00-14:00.
  tel. 22 699-60-99


Przychodnia Lekarska przy ul. Kolegiackiej 3

Kierownik mgr Grażyna Kaca

rejestracja call center czynna w godzinach 07:30-18:00
 tel. 22 699-60-99


Przychodnia Lekarska przy ul. A. J. Madalińskiego 13

Kierownik lek. med. Elżbieta Sokólska

rejestracja call center czynna w godzinach 07:30-18:00.

 tel. 22 699-60-99


Przychodnia Lekarska przy ul. A. Malczewskiego 47a

p.o. Kierownika mgr Dominika Kieliś

rejestracja call center czynna w godzinach 07:30-18:00.
 tel. 22 699-60-99


Przychodnia Lekarska przy ul. Przyczółkowej 33

Kierownik lek. med. Elżbieta Rejowska

rejestracja call center czynna w godzinach 07:30-18:00
 tel. 22 699-60-99