Przychodnia Lekarska dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13

 

informujemy , iż w dniu 1 czerwca  2018 r. Przychodnia Lekarska dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13 będzie nieczynna.

 


Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27

 

informujemy iż w dniu 01.06.2018 r. Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kieleckiej 27 będzie czynna (...)

 


Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)

 


Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)

 


Lecznica św. Łukasza Specjalistyczne Poradnie Medyczne 

 

Informujemy, że z dniem 27.04.2018 Lecznica św. Łukasza Specjalistyczne Poradnie Medyczne, zmieniła swoją lokalizację (...) 

 


Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej

 

w związku z brakowaniem (zniszczeniem) dokumentacji medycznej w stosunku do której upłynął 20-letni okres przechowywania, informujemy o możliwości wydania na wniosek dokumentacji podlegającej zniszczeniu (...)