15 marca 2018 Światowy Dzień Choroby Alzheimera

 

Choroba Alzhaimera jest zaliczana do chorób nieuleczalnych i w dość krótkim czasie nieuchronnie prowadzi do śmierci (...)

 


8 marca Światowy Dzień Kobiet

 

8 marca Światowy Dzień Kobiet pod hasłem Zdrowie pięknem kobiety(...) 

 


Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze.

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012r. informuje o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia (...)

 


III Narodowy Kongres Żywieniowy 

 

Wychodząc naprzeciw ludziom w starszym wieku, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie organizuje w dniach 26-27 stycznia 2018 r III Narodowy Kongres Żywieniowy "Żywność i Żywienie w prewencji i leczeniu chorób - postępy 2017 r. (...) 

 


Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych na 2018 r. 

 

prowadzony na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych 

 


Podziękowania

 

Dyrekcja SZPZLO Warszawa-Mokotów składa Pani Małgorzacie Paluch podziękowania (...)