Akcje na terenie dzielnicy Mokotów

 

W maju i czerwcu 2017 roku SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczył w akcjach na terenie dzielnicy Mokotów (...)

 


Uruchomienie pracowni USG w Przychodni Lekarskiej dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4

 

Badania realizowane są w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie (...) 

 


Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni

 

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów na mocy zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy (...) 

 


Certyfikat "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"

 

 W ramach programu komisja ekspertów, złożona z naukowców oraz audytorów systemów jakości, dokonała oceny placówek uczestniczących w konkursie (...)

 


Wyróżnienie nadzwyczajne "Grand Quality"

 

Wyróżnienie nadzwyczajne "Grand Quality" przyznane zostało w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej "Wysoka jakość w Ochronie Zdrowia" (...)

 


Informacja o części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

 

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów zgodnie z Zarządzeniem nr 2150/12012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości (...)