Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów powstał w 1993 roku (jako Zespół istnieje od 27 października 2002 r.).
Głównym naszym celem jest zapewnienie Pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki.
Nieustannie rozszerzamy i modyfikujemy naszą ofertę, tak, aby móc lepiej sprostać wymaganiom Pacjentów.
Nasze Przychodnie dla dzieci i dorosłych zlokalizowane są na warszawskim Śródmieściu, Mokotowie i Wilanowie.
W ramach dotacji m. st. Warszawy sprawujemy opiekę ambulatoryjną nad środowiskiem warszawskich kombatantów w Przychodni przy ul. Litewskiej 11/13.
Aktywnie uczestniczymy w realizowanych przez m. st. Warszawę programach profilaktycznych (m.in. Zdrowy Uczeń, program dla uczniów w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej, program profilaktyki i korekcji wad postawy, program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza, program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia).
Dbamy o jakość oferowanych przez nas usług – uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015.
Otrzymaliśmy certyfikat akredytacyjny podpisany przez Ministra Zdrowia, potwierdzający spełnienie standardów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Nasze Przychodnie zostały wyróżnione certyfikatem Disc-free - miejsce wolne od dyskryminacji oraz Certyfikatem Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia.