Przychodnia Lekarska przy ul. Soczi 1

p.o. Kierownik mgr Agata Liczkowska

Rejestracja do lekarza POZ dla dzieci chorych i zdrowych

Rejestracja call center czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.
  tel. 22 699-60-99

Harmonogram pracy lekarzy

Plik do pobrania:
Regulamin teleporad

Upoważnienie do udziału osoby trzeciej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobie małoletniej